Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпаргалка по формулам Макроэкономика

смотреть на рефераты похожие на "Шпаргалка по формулам Макроэкономика "

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:
|ВВ=РП+З1 +З2 |ВВ неринкових послуг |ВВ за посередн дія-тю|
|РП-варт реаліз прод-і|ВВ=МВ+ОП+А+(П-С) |банків |
| |МВ-матер витрат |ВВ=В1+В2 (хто залучив|
|З1-варт пр-іі у |П- податки |в банк і |
|запаси | |банківські фін |
|З2-варт пр-іі зі | |ресурси |
|запасів | | |
|ВВ страхових компаній|2) ВВП |ВВП за метод доходів |
| |ВВП за виробн метод | |
|ВВ=СП-СВ+В-ТСР |ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП |ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП |
|СП-страх прем |ЧПП-чисті продукт |ВКП=%на |
|ТСР-приріст техн |податк=ПП-С |приб+Дивід+НрП+А |
|страх резервів | |ЧНП-чист непрод |
| | |подат=НП-С. |
| | |ВКП(ЗП)=ВВП-ОП-ЧНП |
|ВВП за метод витрат |3) ЧВП |4) ВНД |
|ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ |ЧВП=ВВП-А |ВНД=ВВП+ЧПДз |
|ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, | |ЧПДз-чисті первинні |
|ЧЕ=Е-І | |доходи зовнішн |
|ВНДн=ВНД+ЧПТз |ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД| |
|ЧПТз-чист поточн |+СТВ+ЧСТЗ |ІД=ОД-ОП(особ податк)|
|трансфери зовн |ВСФ-відрах зпл до | |
|=різн міжТ зза |страх фонд | |
|кордон і за кордон |СТВ+ЧСТЗ =Тр | |
|ЧНД=ВНД-А | | |
|Темп зростання |Темп приросту |Дефлятор Іц = ВВПн |
|Тз= (ВВП р у пот |ТП=(ВВПР поточн р – |/ВВПр |
|р/ВВП рбазов р)100 |ВВПр в попер р) | |
| |ВВПр у попер р )* 100| |
| | | |
|ВВПР = (ВВПН /ІЦ)100 |ВВПн=Іц*ВВПр*100 |Приріст ВВПн |
| | |(Ца=Іа –100 |
| | |(Ца=(ВВПН-ВВПР)/ВВПР |
| | |*100 |
|Тема3:МЕ нестабільність (безробіття, інфляція) |
|Акселератор – |РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень|Закон Оуєна: |
|А=(ЧІ(Д |безроб |В=(РБф-РБп)*2,5 |
| |ЧБ-чисельн б, |В-відставан ВВПф від |
| |ЧРС-чисельн роб сили |ВВПп у%% |
|ВВПф=(100-В)/100*ВВПп|ВВПп=ВВПф*100/(100-В)|ВВПв=ВВПп-ВВПф |
| | |ВВПв-втрати ВВП від |
|ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн | |циклічн безроб |
|ТІ=Іца-100 –темп інфл|РБф=РБпр ( ВВПп | |
|базовий період | | |
|ТІ= (Іца –Іц п)/Іцп | | |
|)*100-попередн пер | | |
|Тема3: споживання, заощадження та інвестиції |
|З=БД-СВ, |ССС-середн схильн до |ГСС-гран схильн |
|БД=СВ+З |сподиван |споживан(додатк) |
|СВ=БД З-немає |ССС=СВБД*100% |ГСС=(СВ(БД*100% |
|СВ=((БД), З=((БД;ВС) |ССЗ- середн схильн до|ГСЗ=(З(БД*100% |
|СВ=((БД;ВС) |заощадж |ГСС+ГСЗ=100% або 1,0 |
| |ССЗ=ЗБД*100% | |
| |ССС+ССЗ=100% або 1,0,| |
| |ССС(ССЗ | |
|Ефект З: ССС(1 |недоходн фактори |інвестиціі |
|ГСС(1 |(СВ=(СВа+ГСС*(БД |ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, |
|ССЗ(0 ГСЗ(0 |(ВВП) |ЧІ=Кt+1-K1 |
| |(З=(З+ГСЗа*(БД (ВВП) |ВІ=Кt+1-(1-d)Kt |
| |СВа, За-автономні,-не|d-коеф А |
| |залежить від доходу, |І=Іа-b*ВСр, b-коеф |
| |БД=ВВП |еластичн І від ВС |
|ЧП=( ВВ-((ПВ+(ПП) |ОНЧП=ОЧПЧІ*100% |відсоткова ставка ВС |
|ЧП=ВП-% |Очік норма чистого |ВСр=ВСн-ТІ |
|ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП(|прибутку |ВІ=-f(ВСр) |
|ВП |ЧП=ВП-Тр, ВП- всі | |
|ВП=І+НП(норма пр), |приб | |
|ВП=ЧП+ПП | | |
|ІПо-інвест попит |Іа-автономн, не |І вплив на ВВП |
|ІПо=ІВСр |залежать від ВСр |мультиплікативно |
|ІПо=1ВС-обернен |І=Іа-b*ВСр b- коеф |(ВВП( (Іа , |
|залежність |еласт І від ВСр |Мі=(ВВП/(ВІп-початк |
| | |зміна ВІз, Мі=1ГСЗ, |
| | |Мі=1(1-ГСС) |
| | |(ВВП=Мі*(ВІп=1ГСЗ*(В|
| | |Іп,Мі=Мв |
| | |(ВВП=Мв*СуВп |
| | |ОНЧП(,ВС((ВІ(,СуВ( |
| | |ОНЧП(,ВС((ВІ(,СуВ( |
|ВВП від змін в сукупн|Сукупний попит СПо: |Сукупна пропозиція |
|видатк ((Е) |Цінов фактори: - |СПр |
|Ціни стаб: ВВПр=(Е |ефект % ставки, - |Класична: |
|ме= (Е |ефект багатства, - |СПр=((Ц,Сев) |
|Ціни при інфл: |ефект чистого |При СПо(: Ц(,(попит |
|(ВВПр=(Е* ме |експорту |на ринку прац, (ЗПн, |
|ВВПн а= ВВПб+(Е* ме |Нецінові: - |(СеВ , але прибуток –|
|(ВВПр=(ВВПб+(Е* |очікування, - зміни в|const ( |
|ме)Р-ВВПб |екон політики (ДЗ, |CПр не (, на рівні |
| |приб подат, монет |ВВПп |
| |пол-ка), - зміни в |Кейсианськ теор: Ц(, |
| |світ екон |ЗП-const, СПо(, СПр(,|
| | |прибуток ( СПр= ((Ц) |
| | |Нецінов фактори: - |
| | |зміна Ц на ресурси |
| | |(ЗП, сировина), - |
| | |зміна в продукт |
| | |ресурсів , - змін в |
| | |полатк( |
| | |СеВ змін: СеВ(, |
| | |СПр(-вправо, |
| | |СеВ(СПр(- вліво |
|Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага |
|“витрати-випуск” |“вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІз(ВІн, |
|СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, |СуВф=ВВП:СуВ(ВІн=ВВП |
|СуВф=ВВП |З(ВІз-неплан(ВІ тов |
|СуВ(ВІн=ВВП, |зап,недов-во,ВВПф(ВВПрівн-вир-во (, |
|СуВ(ВІн=СуВф |З=ВІз-ВІн, СуВ-ВІ=ВВП, З(ВІз- неплан (ВІ в |
|СуВ(ВВП-непл(тов |тов запас, перев-во, ВВПф(ВВП рівн,вир-во(,|
|запас-вир-во( |З=ВІз+ВІн,СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз, СуВ=ВВП, ВВПф=|
|СуВ(ВВП-неплан(тов |ВВП рівн |
|зап-вир-во( | |


 
     
Бесплатные рефераты
 
Банк рефератов
 
Бесплатные рефераты скачать
| Караш | Influence of English in mass culture дипломная | Количественные отношения в английском языках | 6466 | чистонхои химия | Гунны | Чистон | Кус | кмс купить диплом о language:RU | купить диплом ргсу цена language:RU | куплю копии дипломов для сро language:RU | купить диплом кгту language:RU | купить диплом по гитаре language:RU | куплю диплом услуга language:RU | купить диплом московской школы language:RU | диплом лицеиста купить language:RU | купить диплом схи language:RU | купить диплом прага language:RU | где можно купить диплом было language:RU | купить технический диплом language:RU | купить диплом института экономики language:RU | купить диплом 1997 language:RU | купить диплом дружбе language:RU | куплю диплом велика language:RU | купить диплом института хотеть language:RU | купить диплом о среднем образовании language:RU | купить диплом спб language:RU | купить диплом language:RU | купить диплом тора language:RU | КТ930Б характеристики
 
Рефераты Онлайн
 
Скачать реферат
 
 
 
 
  Все права защищены. Бесплатные рефераты и сочинения. Коллекция бесплатных рефератов! Коллекция рефератов!